Ga naar de inhoud

Gelukkige Groentes voor iedereen – impact verslag 2023

Vanuit Gelukkige Groentes vinden we het belangrijk om te werken aan een wereld waarin iedereen voedsel kan consumeren vanuit een duurzaam voedsel systeem. Ons partnerprogramma wat exact een jaar geleden begon als een idee, met als doel ecologische & lokale groentes telen voor de voedselbank en het verzorgen van voedseleducatie op scholen, is dit jaar volledig tot bloei gekomen. De naam ‘partnerprogramma’ is gaandeweg ook aangepast naar ‘Gelukkige Groentes voor iedereen’. Middels dit korte verslag willen we jullie inzicht geven in wat er dit jaar onder het programma is gebeurd en blikken we vooruit op 2024. Dank voor jullie bijdrage, namens de Voedselbank Nijmegen en diverse scholen uit de omgeving. 

20.000 groentes voor de voedselbank in 2023

Begin dit seizoen hebben we onze tuin in Malden uitgebreid met een teeltoppervlak specifiek voor de voedselbank. Dit gaat om in totaal 460m2. Op basis van die oppervlakte hebben we een teeltplan gemaakt waarbij ons doel was zoveel mogelijk voedzame kort bewaarbare groentes te telen voor de voedselbank. 

Ons teeltplan was succesvol, er zijn 17 verschillende soorten groentes geleverd zoals wortel, rode biet, courgette & pompoen. Van mei tot en met november hebben we het over gemiddeld 10 kratten aan verse groentes per week die op zijn gehaald door de voedselbank. Vanuit het distributiecentrum zijn de groentes verdeeld over de 9 verschillende locaties door Nijmegen.

Aan het eind van het seizoen hebben wij zelf een bezoek gebracht aan zowel het distributiecentrum als een uitgifte locatie van de voedselbank. Het was erg waardevol om een blik achter de schermen te krijgen en onze eigen groentes terug te zien. De vrijwilligers die werkzaam zijn binnen de voedselbank reageerden enthousiast op ons bezoek en zijn dankbaar voor de donaties. Volgend jaar willen we onze partners graag uitnodigen om samen met ons een bezoek te brengen aan een van de voedselbank locaties. 

Verantwoording voedselbank teelt

In 2023 hebben we in totaal 6895.- euro aan kosten gemaakt om de donaties aan de voedselbank mogelijk te maken. Verreweg het grootste gedeelte van deze kosten zit in de 252 uur die besteed zijn aan de teelt en oogst voor de voedselbank, ook hebben we voor 595.- euro aan materialen ingekocht. Klik hier voor een overzicht van de kosten welke we hebben gemaakt. In het begin van het seizoen hebben we de oogst voor de voedselbank zelf gedaan. Na 10 weken bleken een aantal van onze leden van de pluktuin bereid om deze taak als vrijwilligers op zich te nemen. Hierdoor daalde het aantal uren en verschoof deze naar coördinatie van de vrijwilligersgroep. We rekenen 25.- euro per uur, een vergoeding welke wij marktconform achten voor tuinderswerk.

Voedseleducatie op scholen in en rondom Nijmegen Dit jaar hebben we ongeveer 200 kinderen bereikt met voedseleducatie lessen. Soms was dit via een workshop over seizoensgroentes tijdens het overblijven op school, soms ook heel structureel waarbij we in Nijmegen zelfs wekelijks te vinden zijn op een basisschool voor lessen in de schoolmoestuin. Hierover maakte omroep Gelderland eerder ook een nieuwsitem.  Opstart & voorbereiding voor educatie in 2024 Op het gebied van schooleducatie was het dit jaar nog vooral bouwen aan de uitvoering. Zo hebben we vooral gezocht naar scholen waar we deze impact kunnen realiseren. Voor 2023 is onze impact vanuit het partnerprogramma daarom nog beperkt. Maar voor 2024 zijn er gesprekken met 4 scholen over het structureel verzorgen van lessen in de schoolmoestuinen. Door de aanlooptijd in het opzetten verschuiven de uitgaven m.b.t. scholen dus grotendeels naar volgend jaar en zijn deze in 2023 nog beperkt. Daarnaast zijn er via Natuur en Milieu Educatie Nijmegen (NME) al 7 moestuin excursies op onze tuinen gepland voor maart & april. Een gedeelte van deze moestuineducatie verzorgen we zelf, maar omdat deze activiteiten groeien huren we ook regelmatig moestuincoaches in welke namens ons deze prachtige en belangrijke impact kunnen verzorgen op scholen. Zo gaat moestuincoach Lindy komend jaar op de Paschalisschool in Wijchen aan de slag om daar moestuineducatie te verzorgen. Verantwoording voedseleducatie  In totaal hebben we 2.285,- euro aan impact gefinancierd vanuit het Gelukkige Groentes voor iedereen programma. De kosten zitten vooral in deelfinanciering van schoolprojecten zoals bij de Paschalis. Bij deze scholen zetten we een educatief programma neer waarbij 50% van de kosten gefinancierd worden vanuit het programma. Hiermee bereiken we dat voedseleducatie betaalbaar wordt voor scholen en kostendekkend is voor ons of moestuincoaches. Daarnaast borgen we dat een school ook gecommitteerd is aan het succes van een programma. Wij streven ernaar dat een moestuincoach €50,- per uur kan verdienen. We merken dat dit nog niet altijd haalbaar is voor de school (die 50% van totaal betaalt), maar het streven is om dit in 2024 te kunnen vergoeden. Klik hier voor een overzicht van de gemaakte kosten.

Een impressie van hoe onze moestuinlessen op scholen er uitzien:

Werving financiën Gelukkige Groentes voor iedereen

Naast het besteden van het geld en het maken van impact is het financieren van deze impact een belangrijke taak. Daarin moeten we concluderen dat het ophalen van financiën vooruit heeft gelopen op onze impact. Er is dit jaar 20.500.- euro opgehaald voor het Gelukkige Groentes voor iedereen programma. Dit betekent dat er momenteel ook nog 11.320.- euro in de pot zit voor impact in 2024. We hebben op twee manieren geld opgehaald, enerzijds via ons partnerprogramma gericht op bedrijven, anderzijds  via een crowdfunding gericht op inwoners van Nijmegen e.o. tijdens de 4-daagse dit jaar. Via ons partnerprogramma hebben we 16.000.- euro opgehaald. De bedrijven welke deze impact in 2023 mogelijk hebben gemaakt zijn: Staalbouw Mook, Rabobank Nijmegen, Gemeente Nijmegen, Linneke Stoltenborgh Talent Development en Stichting Vierdaagsefeesten Nijmegen. 

Tijdens de 4-daagse waren wij hét goede doel van Stichting Vierdaagsefeesten. Het podium dat we hierbij hebben gekregen, hebben we ingezet voor een crowdfunding onder inwoners van Nijmegen e.o.. Met een stand in de stad, via online kanalen en door het meelopen van de 4-daagse zelf vroegen we aandacht voor onze crowdfunding. Dit heeft 4.000.- euro opgebracht en we zijn van plan om dit volgend jaar te herhalen!

Tot slot is er eind dit jaar 500 euro gedoneerd vanuit Berlin Packaging Wijchen welke tijdens hun Safety & Health week geld op hebben gehaald voor dit programma.

Vooruitblik & prognose 2024

Als we terugblikken op dit jaar dan was het project eigenlijk succesvoller dan we zelf hadden verwacht. Dat is prima want het zet ons in een prachtige positie om meer impact te gaan realiseren in het komende jaar. Voor komend jaar zetten we weer vol in op de teelt voor de voedselbank, met een mogelijke uitbreiding van de hoeveel m2 aan teelt. Ook verkennen we of we via dit programma kunnen stimuleren dat overschotten van groentes uit vergelijkbare tuinderijen rondom Nijmegen ook naar de voedselbank of soortgelijke initiatieven kunnen gaan.

Daarnaast zitten er nu 4 schooltrajecten in de pijplijn waar we heel serieuze voedsel educatieprojecten kunnen gaan realiseren. Naast deze structurele educatie verwachten we ook dat het aantal excursies op onze tuinen vanuit basisscholen gaat groeien. Er staan in ieder geval al 7 excursies naar onze tuinen gepland, op deze laagdrempelige manier verwachten we scholen ook te enthousiasmeren voor structurelere moestuineducatie. Waar we dit jaar 200+ kinderen hebben bereikt, verwachten we dat dit er in 2024 minstens 500 gaan worden. 

Om het succes van dit programma verder uit te bouwen en onze impact organisch door te kunnen laten groeien reserveren we vanaf komend seizoen ook budget voor de coördinerende activiteiten van dit programma. Dit jaar was de tijdsinvestering voor het opzetten van het programma, het aantrekken van partners en het coördineren van de impact grotendeels een investering vanuit Gelukkige Groentes. Vanaf volgend jaar maken we gemiddeld 2 uur per week vrij voor juist deze activiteiten om de continuïteit van het programma te kunnen waarborgen. Hiervoor rekenen we een intern uurtarief van 50.- euro per uur. 

In totaal verwachten we in 2024 een budget van 34.495.- euro nodig te hebben om onze impact te realiseren, klik hier voor een overzicht van de begroting. Het goede nieuws is dat we daar dus al 11.320.- euro dit jaar al voor zeker hebben gesteld. Uiteraard hopen we dat het aantal Gelukkige Groentes partners komend jaar gaat groeien en dat onze crowdfunding wederom een mooi bedrag oplevert. 

Mochten er naar aanleiding van dit verslag vragen zijn, opmerkingen, tips voor partners of scholen waar we terecht kunnen voor educatie. Laat van je horen via onze contact pagina, geïnteresseerd om partner te worden? Bekijk het volledige programma hier. 

Dank voor je steun aan Gelukkige Groentes voor iedereen in 2023, op naar een impactvol 2024, doe jij mee!?

Partnerprogramma infographic 2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *