Ga naar de inhoud

Nieuwsbrieven & Teeltplan Gelukkige Groentes

Concept Teeltplan Gelukkige Groentes

Email 1 van 20 augustus

Aankondiging open dag en planning komende maanden


Email 2 van 26 augustus

Aankondiging zoektocht nieuwe locatie en resultaten enquête open dag


Email 3 van 1 september

Introductie Maarten Mulders als compagnon en algemene update


Email 4 van 13 september

Concept teeltplan


Email 5 van 28 september

Bekendmaking prijs per aandeel

Email 6 van 2 oktober

Bekendmaking locatie

Email 7 van 16 oktober

Update voortgang, uitleg spelregels deelname & prijsstructuur voor gezinnen

Email 8 van 14 november

Algemene update, kom je een handje helpen en aanleg van de tuin

Email 9 van 17 december

Tuinaanleg afgerond, update deelnemers en aankondiging crowdfunding

Email 10 van 23 december

Start crowdfunding

Email 11 van 22 januari 2021

Resultaten crowdfunding, voorbereidingen seizoen en uitdagingen stadslandbouw

Email 12 van 16 februari 2021

Update aanmeldingen, start werkzaamheden en moestuincoach

Email 13 van 15 maart 2021

Plantgoed, educatie en subsidie waterschap

Nieuwsbrief half april

Update tuin & vaderschap Maarten

Nieuwsbrief eind april

Uitstel eerste oogst

Nieuwsbrief half mei

Eerste oogst maar uitdagingen

Oogstmail week 20

Paksoi Kimchi recept en voortgang kennismaking