Gelukkige Groentes seizoen ’22 in vogelvlucht

Beste gelukkige groentes leden,

Het was een druk jaar voor ons, een jaar waarin we prachtige stappen hebben gezet als sociale onderneming maar ook als voedsel gemeenschap. We blikken aan het eind van het jaar graag even terug op oogst seizoen 2022 en geven een kijkje in onze plannen voor komend jaar.

Start seizoen

Ons oogst seizoen in Malden begon in mei maar kende tegenslagen door de beruchte ritnaald en de slakken. Zoals ieder seizoen is de start het lastigste omdat er nog weinig diversiteit in de groentes mogelijk is, gelukkig waren we richting eind mei in staat om die diversiteit wel aan te bieden. Naar ons idee hebben we daarna geen echte tegenslagen meer gehad op de tuin en was er voldoende overvloed. Wij zagen ook hoe de groei beter was dan in ons eerste seizoen, gezondere gewassen en meer opbrengst. We zien ook in onze bodem analyses dat de grond flinke stappen vooruit maakt. Uiteraard hebben we dit seizoen weer veel geleerd en zijn we momenteel druk bezig om deze leermomenten te verwerken in ons teeltplan voor komend seizoen! Zo houden we meer rekening met de ritnaald in de eerste oogstmaand en gaan we de ruimte die er dan is beter benutten om in de start van het seizoen met minder diversiteit toch voldoende oogst te kunnen bieden.

Instap Jorian & nevenactiviteiten

Vanaf april is Jorian ingestapt in Gelukkige Groentes, met z’n drieën zagen we voldoende mogelijkheden om enerzijds de pluktuin en jullie als gemeenschap goed te verzorgen maar daarnaast de impact van Gelukkige Groentes te laten groeien via nevenactiviteiten en het opzetten van meerdere pluktuin locaties. Uiteindelijk hebben we dit jaar meer dan 90 moestuinders op bezoek gehad voor een cursus ecologisch moestuinieren, 6 bedrijven voor een uitje op de pluktuin en meer dan 350 kids in ongeveer 50 lesmomenten kennis over seizoensgroentes en moestuinieren overgedragen. Uiteraard is met de nieuwe locatie in de Ooij ook een start gemaakt met de ambitie voor meer pluktuinen in de regio!

Jorian geeft twee kinderen moestuinles in de schoolmoestuin van basisschool de Aldenhove in Nijmegen

Oogstfeest 2022

Een van de hoogtepunten voor ons dit seizoen was toch wel het oogstfeest. Het was voor ons letterlijk een feest om velen van jullie op de tuin te mogen ontvangen en samen met jullie te koken en onder begeleiding van Michiel Korthals te filosoferen over onze voedselketen. We kijken er naar uit komend jaar een nieuw oogstfeest neer te zetten in zowel Malden als in de Ooij natuurlijk!

Samen koken tijdens het oogstfeest met Rob van Koken aan de Waal.

Aankoop grond Malden

Op de valreep van 2022 hebben we de grond in Malden van Familie Follings gekocht! Hiermee stellen we de grond veilig voor de lange termijn, in eerste instantie hadden we een huur contract van 6 jaar en we zijn dus blij dat we voorlopig nog wel even te vinden zijn in de Kop van Malden! Dit jaar hebben we onderzocht in hoeverre het mogelijk zou zijn om samen met leden de grond aan te kopen. Ondanks de vele enthousiaste reacties hierop zijn we tot de conclusie gekomen dat we enerzijds te weinig tijd hadden om dit proces goed vorm te geven (deadline aankoop 2022) maar anderzijds dat dit wellicht ook niet bij ons past. We hebben in deze zoektocht gesproken met coöperaties zoals Arbres welke o.a. hun grond coöperatief hebben ondergebracht. Op basis van deze gesprekken hebben wij besloten hier voorlopig niet op aan te sturen, een coöperatie brengt ook een nieuwe organisatiestructuur met zich mee waarin wij veel meer ruimte en tijd zouden moeten vinden voor communicatie en organisatie. Gezien al onze plannen en ambities zagen we dit snel wringen en hebben we er dus voor gekozen dit niet verder te onderzoeken. Gelukkig hebben we in ons netwerk een partij gevonden welke bereidt is geweest ons een lening te geven voor het benodigde koopbedrag.

Het tekenen voor aankoop van de grond bij de notaris

Financiële resultaten

De leden van het eerste uur weten dat we altijd open zijn geweest over de financiële uitdaging van stadslandbouw. Onze wijze van landbouw is arbeidsintensief en het is een uitdaging om een financieel gezond bedrijf te realiseren. Toch zijn we blij te mogen melden dat we echt mooie stappen zetten richting een financieel gezond bedrijf. Het eerste jaar was voor ons financieel mager maar we zijn best trots te melden dat we dit jaar op een totale winst van ongeveer 75.000 euro uit gaan komen, hierbij zijn de nevenactiviteiten verantwoordelijk voor ongeveer 1/3de van deze winst. Het totaal verdeeld over ons drie is nog wel mager en ook missen we het zogenaamde vet op de botten om in de lange termijn te kunnen investeren. Gelukkig zien we nog mogelijkheden om financieel te groeien, de stap naar het openen van een tweede pluktuin is daar onderdeel van maar ook verwachten we komend jaar weer iets meer dan 250 leden aan te kunnen in Malden. Via het partner programma met bedrijven gaan we ook de nevenactiviteiten verder opschroeven

Als sociale onderneming streven we graag maximale transparantie na en daarom zullen we in het voorjaar voor het eerst ook onze financiële cijfers over 2022 delen. We streven met onze sociale onderneming overigens een maximale winstdoelstelling van een modaal inkomen na, dit vinden wij een eerlijk inkomen voor onze werkzaamheden en ondernemerschap. Daarnaast geloven we dat modaal inkomen ook minimaal noodzakelijk is om het pluktuin concept interessant te maken voor potentiele pluktuin ondernemers elders in het land.

Jesse van Deelen & pluktuin Ooij!

Over potentiele pluktuin ondernemers gesproken…, in het begin van het seizoen kwamen we in een van onze moestuincursus de vrolijke Millingenaar Jesse van Deelen tegen. Jesse deelde zijn droom met ons over een eigen pluktuin en we vonden een klik in onze ambities. We zijn heel trots op de start van onze tweede locatie maar vooral dankbaar voor de grote interesse die we ook daar hebben mogen ontvangen. Momenteel zijn we bezig met de verkoop van de pluk abonnementen voor de Ooij en we hebben er alle vertrouwen in dat we het seizoen ook daar met een volle gemeenschap kunnen starten, in eerste instantie zullen dit 150 leden zijn.

Team Gelukkige Groentes met van links naar rechts Jorian, Maarten, Sam & Jesse.

Emigratie Maarten

Helaas moeten we komend jaar ook afscheid gaan nemen van een van de grondleggers van de Gelukkige Groentes pluktuin in Malden. Maarten zal in mei gaan emigreren naar Portugal, een prachtige stap voor hem en zijn gezin. Helaas voor ons betekent dit afscheid nemen van iemand die zijn tweede thuis vindt in de pluktuin. Wij gaan uiteraard nog een mooi moment creëren om afscheid te nemen van Maarten en samen zijn we aan het kijken hoe en wie de rol van Maarten vanaf mei kan oppakken. Er gaat sowieso een vervanger voor Maarten gezocht moeten worden omdat het de bedoeling is dat komend seizoen Maarten & Jorian de pluktuin in Malden gaan draaien en Sam & Jesse in Ooij aan de slag gaan.

Maarten Mulders, ook wel bekend als ‘El Jefe’ van de pluktuin, gewoon tot en met mei 2023 nog te bewonderen in de pluktuin in Malden.

Landbouw in beweging

Het was een bewogen landbouw jaar, het was een bewogen jaar op eigenlijk alle gebieden. Voor ons zijn het tekenen van verandering. Gelukkig zien we overal om ons heen dat als het over landbouw gaat we echt wel inzien dat er verandering nodig is. We zijn dit jaar bij sessies van Greenpeace aanwezig geweest, bij de nationale denktank en hun ideeën over landbouw & biodiversiteit, maar ook in onze lokale omgeving zijn er tal van initiatieven en bewegingen aan het vormen die positieve verandering teweeg willen brengen. Wij zien die verandering plaatsvinden maar zoals met alle grote veranderingen gaat dat langzaam. Wij zien dat door de directe relatie tussen boer en burger via voedselgemeenschappen we echt bijdragen aan deze landbouw transitie, zoals een steentje in de vijver steeds grotere golven veroorzaakt.

Die golven gaan we volgend jaar weer groter maken door bijvoorbeeld samen met de Radboud Uni onderzoek te doen naar hoe duurzaam onze wijze van groenteproductie en consumptie werkelijk is en wat onze regeneratieve teeltwijze doet met de voedingswaarde in onze groentes. Ook zijn we door de Vierdaagse feesten uitgenodigd om tijdens de feesten in de stad samen met hen impact te maken op het gebied van voedsel educatie. Omdat gedurende deze vierdaagse week de voedselbanken gesloten zijn hebben ze ons ook gevraagd extra groentes te gaan telen om groentepakketten aan te kunnen bieden ter overbrugging van deze week.

Groentes voor de voedselbank

Helaas is dat iets wat sowieso meer nodig is. Afgelopen week zaten we nog in een bijeenkomst waar ook de Nijmeegse Voedselbank bij aanwezig was, daar vertelde ze dat in een aantal maanden tijd het aantal klanten gestegen was van 700 naar 1100. Ondanks dat wij nooit voor iedereen bij de voedselbank groentes kunnen gaan telen zijn we blij dat we komend jaar met hulp van het bedrijfsleven in en rond Nijmegen (partner programma) vanaf de tuin in Malden het gehele seizoen groentes kunnen gaan telen voor de voedselbank. Mocht je zelf aan het einde van het jaar nog ruimte hebben om de voedselbank financieel te steunen dan kun je dat hier doen.

Wij willen jullie bedanken voor jullie deelname aan Gelukkige Groentes. Jullie deelname maakt dat wij de tofste baan hebben die wij ons kunnen bedenken met daarbij de positieve impact die wij en hopelijk jullie ook willen zien.

Het allerbeste voor 2023 en we zien jullie graag op onze nieuwjaarsborrel op 20 januari of op een van de pluktuinen.

Maarten, Jesse, Jorian & Sam

1 reactie op “Gelukkige Groentes seizoen ’22 in vogelvlucht”

  1. Wat een prachtig verhaal. Ik ben zeer onder de indruk van jullie enorm grote ondernemerschap, openheid, inventiviteit en energie. Fantastisch!
    Vriendelijke groeten en tot op de tuin!
    Julia Kostelijk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *