Moestuin cursus Gelukkige Groentes


2 april 2022 van 10:00 -16:00


Praktische handreikingen voor succesvolle oogsten uit eigen tuin!

Inhoud & doel van de cursusdag

Deze cursus komt eigenlijk tot stand op basis van vragen uit onze omgeving. Wij dragen graag onze kennis en enthousiasme over groenteteelt op ecologische wijze over aan geïnteresseerden en moestuinders. Als tuinders zijn wij vooral van de praktijk, met deze cursus willen we jullie dan ook vooral praktische handreikingen bieden waarmee je thuis aan de slag kunt. Wij geloven dat vanuit plezier, enthousiasme en succes op kleine schaal later grote oogsten kunnen komen. 

Op 2 april starten we de dag om 10:00 bij ons op de eigen tuin aan de Hatertseweg te Malden. Na een korte intro over wat we hier doen laten we jullie zien hoe ons teeltsysteem werkt, wat dat oplevert en hoe je dit thuis ook kunt adopteren. Op de tuin zullen we verder spreken over onze fouten en successen, methodes waarop we onze onkruiddruk verminderen, groentes beschermen tegen ongewenste insecten, wat we zaaien en hoe we zelf opkweken of plantgoed inkopen. 

Na de middag zullen we richting Landgoed Grootstal gaan om daar in een ruimte met zicht op de boomgaard te lunchen maar ook uitleg te geven over de planmatige kant van de moestuin. Ook zullen we tips & tricks meegeven voor specifieke groentes. Uiteraard is er voldoende ruimte voor inbreng van vragen en discussie. Na afloop van de dag zullen we inventariseren of er behoefte is aan een terugkomdag. Ook willen we de mogelijkheid bieden om je vragen in het moestuinseizoen van 2022 aan ons te blijven stellen of deze online te delen met elkaar. Wij weten uit ervaring dat het erg prettig is om soms terug te kunnen vallen op advies en feedback van iemand anders. 

Enthousiast? Onder op deze pagina kun je je inschrijven voor de cursus. We gaan werken met solidaire betalingen waarbij we een minimumbedrag van 50.- euro (Excl. BTW) per cursist rekenen. Dit is inclusief lunch en wat materialen als naslagwerk om thuis mee aan de slag te gaan. De cursus betaal je na afloop waarbij de mogelijkheid bestaat zelf te bepalen wat de cursus uiteindelijk voor jou waard is geweest en wat je financieel kunt dragen. Hiermee kunnen we de cursus toegankelijker maken voor iedereen. Let op, inschrijven = betalen, ook als je niet komt opdagen tijdens de cursusdag. De cursus zal doorgaan bij minimaal 10 deelnemers en er is plaats van maximaal 20 deelnemers. 

Bodem(leven)

De basis van je succes. Hoe bouw je een gezonde bodem op, hoe bemest je deze, wat speelt zich eigenlijk af in die bodem en hoe kun je de moestuin zo aanleggen dat je er ook nog eens weinig onkruid hoeft te wieden.

Groentes

Welke teelten van groentes zijn garantie voor succes en welke zijn wat uitdagender? Wat is ervoor nodig om teelten succesvol te maken. We bespreken er een aantal en geven onze tips, tricks en lessons learned mee.

Teeltwissel & teeltplan

Wat zaai je of plant je wanneer en waar zet je het neer in de tuin? Door een teeltplan te maken krijg je inzicht in de momenten waarop je aan het werk moet in de tuin en wanneer je ongeveer kan oogsten. De teeltwissel zorgt voor een gezonde bodem en voorkomt ziektes en plagen in je moestuin.

Randvoorwaarden voor succes

Welke gereedschappen heb je nodig? Waar koop je zaad- en plantgoed? Hoe kom je aan mooie compost? Wij geven je graag een duwtje in de juist richting.

Gemeenschap

Na de cursus willen we inventariseren of er behoefte is en blijft aan onderling contact om vragen te stellen of tips te delen. Dit zou bijvoorbeeld een simpele facebook groep kunnen zijn waar we allemaal in contact blijven en fouten en successen delen.

Locatie

Cursus Gelukkige Groentes telen in eigen tuin 10:00 - 16:00

Adres Hatertseweg Malden, tegenover nummer 36. Ontvangst met koffie en thee vanaf 9:30.  

In de middag zullen we richting Grootstal gaan voor theorie en lunch, dit is op loop- fietsafstand.

Aanmelding cursus Gelukkige Groentes telen in eigen tuin 2022
Via dit formulier schrijf je je in voor de cursus op zaterdag 2 april 2022. De cursus betaal je achteraf waarbij gebruik wordt gemaakt van solidaire betalingen. Het minimum bedrag voor de cursus bedraagt 50.- Euro Exclusief BTW.